Hakkımızda

Kordon grup
1

Biz Kimiz?

2001 yılında Kordon Gümrük Müşavirliği olarak faaliyetlerine başlamış, bugün 14 ilde 105 gümrük idaresinde, uzman personel ve güçlü altyapısı ile alanında Türkiye’nin en büyük gümrükleme şirketlerinden olan Kordon Gümrük Müşavirliği, grup şirketleri Kordon Lojistik, Kordon Sigorta ve Kordon Akademi ile dış ticaret faaliyetinde bulunan Türkiye’deki pek çok işletmeye iyi tasarlanmış iş süreçleri ile hizmet vermektedir. İş Süreçlerinin başarısı için toplam kalite yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi ve insan kaynakları yönetimi stratejik olarak sürekli yatırım yapılan süreçlerimizdendir.

Kordon grup
2

Başarıya Giden Yolculukta Yanınızdayız!

Kurumsal risk yönetiminin işletmelerin sürdürülebilirlik politikalarında zayıf noktaların yönetilebilir noktaya çekilmesi amaçlı stratejik öneme sahip olduğu görüşünden yola çıkarak sigortalama faaliyetlerinde risk yönetiminin, risk noktalarının tespiti, sigortalama hizmeti ve operasyonel takip konularını konusunda uzman arkadaşlarımızla işletmeler için vazgeçilmez bir partner olabilme amacıyla yönetmekteyiz. Tedarikçi değil çözüm ortağı olabilme amacıyla kurgulanmış ve hayata geçirilen tüm süreçlerimizde KORDON Grup olarak sürekli iyileştirme çabası ile çalışanları için vazgeçilmez bir işletme, müşterileri için vazgeçilmez bir paydaş ve etkileşim içinde bulunduğu tüm çevre birimleri için de vazgeçilmez bir unsur olabilmek temel amacımızdır.

Kordon grup
3

Başarınızın Destekçisiyiz!

Bu amaçla Hızlı büyüyen, gelişen ülkemizin tüm dış ticaret faaliyetlerinde rol oynayan kurumlarla ilişkilerimizi sürdürülebilir kılmak, şubeleştiğimiz her ilde hem mevcut hem de hedef müşterilerimize konusunda uzman arkadaşlarımızla gümrükleme, lojistik, sigortalama ve eğitim hizmetleri veren bir örnek kurum olmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Müşteri Memnuniyeti Müşteri Memnuniyeti Yönetimimizi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartlarında sağıyoruz.

4

Kordon grup

Risk Yönetiminde Yanınızdayız!

Kurumsal risk yönetiminin işletmelerin sürdürülebilirlik politikalarında zayıf noktaların yönetilebilir noktaya çekilmesi amaçlı stratejik öneme sahip olduğu görüşünden yola çıkarak sigortalama faaliyetlerinde risk yönetiminin, risk noktalarının tespiti, sigortalama hizmeti ve operasyonel takip konularını konusunda uzman arkadaşlarımızla işletmeler için vazgeçilmez bir partner olabilme amacıyla yönetmekteyiz. Tedarikçi değil çözüm ortağı olabilme amacıyla kurgulanmış ve hayata geçirilen tüm süreçlerimizde KORDON Grup olarak sürekli iyileştirme çabası ile çalışanları için vazgeçilmez bir işletme, müşterileri için vazgeçilmez bir paydaş ve etkileşim içinde bulunduğu tüm çevre birimleri için de vazgeçilmez bir unsur olabilmek temel amacımızdır.

Kordon grup
Müşteri Düşünceleriyle Yenileniyoruz (1)

Vizyonumuz Misyonumuz!

Yeniliklere açık, inisiyatif kullanabilen, aldığı eğitimleri hayata geçirebilen, yaratıcı, verimli ve kaliteli personeller yetiştirmek ve bu sayede etkili iletişime dayalı bir organizasyon yapısı kurarak müşterilerini hedeflerine ulaştırmaktır. Müşterilerimizin memnuniyet düzeyleri firmamızın hizmet kalite düzeyini göstereceğinden, verilen tüm hizmetlerde öncelikle müşteri talep ve çıkarları belirlenmektedir. Bu beklentiler doğrultusunda çalışma politikamız belirlenmektedir.

Kurumsal

Temel İlkelerimiz!

1

Müşteri Odaklı olmak

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun şekilde, çalışma ilke ve standartlarımızdan ödün vermeden müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak hizmet vermekteyiz.

2

Çözüm Odaklı olmak

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretmek ve uygulamaya geçmekteyiz.

4

Erişilebilirlik

Çeşitli iletişim kanallarıyla (telefon, ziyaret, e-posta vb.) müşterilerimiz şikayetlerini, bilgi taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde müşteri temsilcisine iletmekte ve şirketimizle erişim sağlayabilmektedirler.

3

Bilgiye Ulaşılabilirlik

Müşterilerimiz talep ettikleri bilgiyi en kısa zamanda ve en hızlı şekilde mevzuat@kordon.com.tr'den ulaşabilmektedir.

5

Hızlı Geri Bildirim

Müşterilerimiz tarafından iletilen olumlu ve olumsuz bilgiler dikkate alınarak gerekli önem gösterilmekte, iyileştirme ve geliştirme gerektiği takdirde en kısa sürede düzeltme yoluna gidilmektedir.

6

Objektiflik

Paydaşlarımızdan gelen her türlü başvurular objektif bir çerçevede ele alınarak değerlendirilmekte, çözüm sürecinde objektiflik kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.

7

Gizlilik

Müşterilerimizle ilgili kişisel vb. her türlü özel bilginin kullanımı yasalarla sınırlı olup, gizlilik prensibine bağlı kalınmaktadır.

8

İnisiyatif Kullanma

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayabilmek ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak amacıyla çalışanlarımız gerekli durumlarda inisiyatif kullanarak karar alma yetkisine sahiptir. 

9

Müşterinin Sürece Katılımı

Müşterilerimizin ilettikleri her türlü olumlu veya olumsuz durumun değerlendirmesi ve çözüm aşamalarıyla ilgili en etkin şekilde müşterilere geri bildirim yapılmaktadır. Böylelikle müşterilerimizin süreçlerimize aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.

10

Profesyonel Denetim

Belirli bir hacme ulaşmış müşterilerimiz tarafından gelen gümrük denetim talepleri profesyonel olarak karşılanmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

11

Risk Yönetimi

Şirketimiz, iş süreçleri ve müşterilerimizle olan ilişkilerimizdeki riskleri sürekli olarak analiz ederek, önleyici tedbirler almaktadır. Risk yönetimi prosedürleri, çalışanlarımızın bilgisi ve deneyimiyle etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

12

Sürekli İyileştirme

Müşterilerimizden gelen öneri ve düşünceler titizlikle değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanılmaktadır.

13

Profesyonel Yaklaşım

Şirketimiz, profesyonel kadrosuyla ve profesyonel bir yaklaşımla müşterilerimizin taleplerine yanıt vermektedir.
Müşterilerimizle ilgili tüm yaklaşımlar ve 'Kordon Grup Müşteri İlişkileri Politikası'na bağlılık İcra Kurulu tarafından sürekli takip edilmekte, tüm yapıcı çalışmalar olumlu olarak şirket çapında desteklenmektedir.

14

Kurum İçi Bilgilendirme

Şirketimizde müşteri ilişkilerine ait faaliyetler, memnuniyetler, şikâyetler, politikalar, prosedürler ve yıllık hedefler firma genelinde paylaşılmakta, genel kurum kültürü çatısı altında değerlendirilmekte ve tüm faaliyetler, politikalar, hedefler ve prosedürler kurum içinde tamamen benimsenmekte, desteklenmekte ve takip edilmektedir.

15

Veri Güvenliği

Şirketimiz, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Veri güvenliği prosedürleri, uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmekte ve sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Böylece, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın verileri her zaman koruma altındadır.