Özel hizmet özel hisset...


Temel İlkelerimiz;

Müşteri Odaklı olmak:

Ulusal ve uluslar arası yasal mevzuata uygun şekilde, çalışma ilke ve standartlarımızdan ödün vermeden müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak hizmet vermekteyiz.

Çözüm Odaklı olmak:

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretmek ve uygulamaya geçmekteyiz.

Erişilebilirlik:

Çeşitli iletişim kanallarıyla (telefon,ziyaret,eposta vs.) müşterilerimiz şikâyetlerini, bilgi taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde müşteri temsilcisine iletmekte ve şirketimizle erişim sağlayabilmektedirler,
Bilgiye Ulaşılabilirlik:

Müşterilerimiz talep ettikleri bilgiyi en kısa zamanda ve en hızlı şekilde mevzuat@kordon.com.trden ulaşabilmektedir.
Hızlı Geri Bildirim:

Müşterilerimiz tarafından iletilen olumlu ve olumsuz bilgiler dikkate alınarak gerekli önem gösterilmekte, iyileştirme ve geliştirme gerektiği takdirde en kısa sürede düzeltme yoluna gidilmektedir.
Objektiflik:

Paydaşlarımızdan gelen her türlü başvurular objektif bir çerçevede ele alınarak değerlendirilmekte, çözüm sürecinde objektiflik kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Gizlilik:

Müşterilerimiz ile ilgili kişisel vb. her türlü özel bilginin kullanımı yasalarla sınırlı olup, gizlilik prensibine bağlı kalınmaktadır. İnisiyatif Kullanma:

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayabilmek ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak amaçlı çalışanlarımız gerekli durumlarda inisiyatif kullanarak karar alma yetkisine sahiptir.ISO 9001:2008-27001:2005

Müşterinin Sürece Katılımı:

Müşterilerimizin ilettikleri her türlü olumlu veya olumsuz durumun değerlendirmesi ve çözüm aşamalarıyla ilgili en etkin şekilde müşterilere geribildirim yapılmaktadır. Böylelikle müşterilerimizin süreçlerimize aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.

Profesyonel Denetim:

Belirli hacme ulaşmış müşterilerimiz tarafından gelen gümrük denetim talepleri profesyonel olarak karşılanmakta ve sonuçlandırılmaktadır.
Kurum İçi Bilgilendirme:

Şirketimizde müşteri ilişkilerine ait faaliyetler, memnuniyetler, şikâyetler, politikalar, prosedürler ve yıllık hedefler firma genelinde paylaşılmakta, genel kurum kültürü çatısı altında değerlendirilmektedir. Tüm faaliyetler, politikalar, hedefler ve prosedürler kurum içersinde tümüyle benimsenmekte, desteklenmekte ve takip edilmektedir.

Sürekli İyileştirme:

Müşterilerimizden gelen öneri ve düşünceler titizlikle değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanılmaktadır.

Profesyonel Yaklaşım:

Şirketimiz profesyonel kadrosuyla ve profesyonel bir yaklaşımla müşterilerimizin taleplerine yanıt vermektedir.
Müşterilerimizle ilgili tüm yaklaşımlar ve ‘Kordon Grup Müşteri İlişkileri Politikası’ na bağlılık İcra Kurulu tarafından sürekli takip edilmekte, tüm yapıcı çalışmalar olumlu olarak şirket çapında desteklenmektedir.