Dünya ticareti açısından lojistik ne kadar önemliyse dünya ticaretinin gelişmesi de lojistik sektörü için o kadar önemli. Bu önem; dünya üzerindeki ürün maliyetlerinin yaklaşık dörtte birinin lojistik faaliyetlerine ait olduğu gerçeği ile daha da belirginleşiyor.

 Türkiye lojistik sektörü taşıma modlarını gün geçtikçe çeşitlendirip modern altyapı yatırımları ile global pazarda rakiplerine üstünlük sağlayacak konuma erişmek istiyor. Lojistik sektörünün gelişimi sadece sektör içi yatırımlarla kalmıyor. Tüm sektörlere yapılan yatırımlar doğrudan lojistik sektörünü etkiliyor. Lojistiği ilgilendiren karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı gibi yatırımların dışında herhangi bir sektörün yatırımlarla geliştirilmesi de taşımacılık ihtiyacını doğurarak lojistiğe etki ediyor. Artık yaşadığımız yüzyılda lojistik, amaca ulaşmak için tüm organizasyonu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak iş dünyasında yerini aldı. Böylelikle satın alma, kara, hava, deniz, demiryolu nakliyesi, gümrük, sigorta, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler, rota planlaması ve araç optimizasyonu ile yükleme ve varış zamanı planlamasına dair sevkiyat işlemleri gibi çok çeşitli faaliyetler günümüzde lojistik kapsamında. 

Türkiye lojistik sektörü, araştırmalar da ortaya koyuyor ki; mevcut rakamların daha ötesinde bir potansiyele sahip. 80 milyar dolar olarak tahmin edilen pazarın yaklaşık üç katı büyüklükte bir potansiyel bulundurduğu tahmin ediliyor. Son dönem, yatırımlarla birlikte uluslararası arenadaki şirketlerin Türkiye lojistik pazarına olan ilgisi ve iştirakları gün geçtikçe artıyor. Türk lojistik sektörünün de global oyuncular arasında yer alma ve daha fazla pazara yayılma isteği artıyor. 

Biz de Kordon Ailesi olarak Türkiye'nin 2023 ticari hedeflerine ulaşma çabasında iken bu ticareti global pazarlara taşıyan, sektöründe öncü lojistik firmalarından biri olmak inancındayız.